Toestemmingsverklaring

Ik geef hierbij Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, postbus 101 - B 1020 Brussel en/of Henkel Nederland B.V, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein en Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland, (samen “Henkel”) de toestemming voor verwerking van

  • mijn contactgegevens die ik eventueel aan Henkel heb bezorgd

  • de inhoud en de omstandigheden van mijn elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten

  • mijn gebruik van Henkel websites

met het oog op het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën

Voor meer informatie over de manier waarop Henkel uw persoonsgegevens verwerkt, zie de verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

En ik stem ermee in dat Henkel mijn persoonsgegevens mag doorsturen naar Address System N.V. voor het volgende doel:

  • afstemmen en bijwerken van de contactadressen.

 

Ik kan mijn toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken door te klikken op de daartoe voorzien hyperlink in hetzij het e-mailbericht ter bevestiging van mijn toestemming, hetzij in de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.